Cách thêm biểu tượng icon vào Form liên hệ Contact Form 7

Để thêm biểu tượng icon vào form liên hệ Contact Form 7, đầu tiên bạn cần tải và cài đặt plugin Contact Form 7 lên website của bạn. Để sử dụng icon vào website, ở đây mình dùng Fontawesome, bạn cần nhúng thêm fonts, css Fontawesome vào website của mình.

Bây giờ bạn hãy tạo một biểu mẫu liên hệ bằng cách sử dụng plugin contact form 7 sau đó sao chép và dán đoạn code sau vào:

<span class="icon icon-user"></span>[text* your-name placeholder "Name"]
<span class="icon icon-envelope"></span>[email* your-email placeholder "Email"]
<span class="icon icon-phone"></span>[tel* your-telplaceholder "Phone"
<span class="icon icon-pencil"></span>[textarea your-message placeholder "Message"]
[submit "Send"]

Sau đó bạn mở file style.css trong theme của website và dán đoạn code css sau vào:

.wpcf7 .wpcf7-text,
.wpcf7 .wpcf7-textarea{
  text-indent: 30px;
}
.wpcf7 p{ position: relative; }
.wpcf7 p .icon{
  position: absolute;
  color: #cdcac3;
  z-index: 100;
  font-size: 18px;
  top: 22%;
  left: 3%;
}
.wpcf7 p .icon-pencil{ top: 4%; }

Bây giờ bạn đã có một form liên hệ contact form 7 với biểu tượng icon ở trước mỗi input rồi đấy.

Cách thêm biểu tượng icon vào Form liên hệ Contact Form 7
Cách thêm biểu tượng icon vào Form liên hệ Contact Form 7

Chúc các bạn thành công.

One thought on “Cách thêm biểu tượng icon vào Form liên hệ Contact Form 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *