Bảng giá tên miền tại Mino

Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng tên miền của Mino cùng với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp

Tên miền Đăng ký Chuyển về Phí cài đặt
.com 280.000 đ 280.000 đ Miễn phí
.net 300.000 đ 300.000 đ Miễn phí
.org 300.000 đ 300.000 đ Miễn phí
.biz 320.000 đ 320.000 đ Miễn phí
.info 300.000 đ 300.000 đ Miễn phí
.us 300.000 đ 300.000 đ Miễn phí
.asia 400.000 đ 400.000 đ Miễn phí
.me 710.000 đ 710.000 đ Miễn phí
.tv 820.000 đ 820.000 đ Miễn phí
.moni 480.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.in 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.pro 450.000 đ 450.000 đ Miễn phí
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.vn 350.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.info.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ Miễn phí
.pro.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.health.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí

Vì sao nên đăng ký tên miền tại Mino

Dịch vụ đăng ký tên miền, hỗ trợ 24/7