1. Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

2.  Kiểm tra yêu cầu của khách hàng

3. Gửi báo giá dịch vụ

4. Ký kết hợp đồng

5. Tiến hành cung cấp dịch vụ:

– Đối với dịch vụ thiết kế website:

+ Thiết kế giao diện theo yêu cầu của khách hàng

+ Gửi mẫu giao diện cho khách hàng kiểm duyệt và chỉnh sửa.

+ Lập trình chức năng website

+ Gửi website demo cho khách hàng kiểm duyệt và chỉnh sửa

+ Bàn giao code và database

+ Hỗ trợ upload website lên hosting

+ Ký biên bản bàn giao

– Đối với dịch vụ hosting: Khách hàng được dùng thử 7 ngày và hoàn tiền trong vòng 30 ngày

– Đối với dịch vụ tên miền: Khách chọn chọn và kiểm tra tên miền trước khi gửi thông tin đăng ký

Bước 7: Tiến hành thanh lý hợp đồng

Bước 8: Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau hợp đồng